2011/02/03

III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna”

Program Konferencji

Środa-Czwartek 11-12.05.2011
Warsztaty laparoskopowe w zakresie chirurgicznego leczenia otyłości – 8.00-15.00
(liczba uczestników ograniczona – konieczna wcześniejsza rejestracja)
Operacje na żywo – blok operacyjny Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku:
1. Ominięcie żołądkowo-jelitowe (Roux-Y gastric by-pass)
2. Rękawowe wycięcie żołądka (sleeve gastrectomy)
3. Założenie regulowanej opaski żołądkowej (adjustable gastric banding)

Sesja naukowa - Problem otyłości na Podlasiu - 16.00 - 17.45 - Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Moderatorzy: Dr hab. Piotr Myśliwiec, Dr n. med. Hady Razak Hady
16.00-16.15 Dr n. k.f. Joanna Zapolska: Skuteczność diety i wysiłku fizycznego w leczeniu otyłości
16.15-16.30 Dr hab. Sławomir Chlabicz: Pacjent otyły w gabinecie lekarza rodzinnego
16.30-16.45 Prof. Jacek Dadan, Dr n. med. Hady Razak Hady, Dr hab. Piotr Myśliwiec: Leczenie chirurgiczne otyłości na Podlasiu
16.45-17.00 Dr hab. Lucyna Ostrowska: Żywienie chorych poddawanych operacjom bariatrycznym
17.00-17.15 Dr n. med. Małgorzata Arciszewska: Rola operacji otyłości w leczeniu cukrzycy typu 2 - doświadczenia własne
17.15-17.30 Dyskusja

Uroczyste otwarcie Konferencji – 18.00 - Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
18.00-18.15 Prof. dr hab. Jacek Dadan - Uroczyste otwarcie
Wykłady inauguracyjne
18.15-18.45 Prof. Aniceto Baltasar (Alcoy, Hiszpania): Leczenie chirurgiczne otyłości – realistyczny wybór? (Surgical treatment of obesity – a realistic option?)
18.45-19.15 Prof. Almantas Maleckas (Kowno, Litwa): Dotychczasowy rozwój chirurgii metabolicznej (Metabolic surgery – how it has evolved?)
19.15-19.30 Prof. dr hab. Adam Dziki: Nowotwory złośliwe u chorych otyłych
19.30-19.45 Prof. dr hab. Edward Stanowski: Aktualne trendy chirurgii bariatrycznej w Polsce

19.30 Część artystyczna

3. Uroczysta kolacja - Ratusz

Piątek 13.05.2011 - Hotel Gołębiewski

1. Sesja metaboliczna (posiedzenie PTE i PTD) - godz. 8.30 – 11.00
Moderatorzy: Prof. dr hab. Maria Górska, Prof. dr hab. Adam Krętowski
8.30-8.50 Prof. dr hab. Adam Krętowski: Molekularne podłoże otyłości
8.50-9.10 Dr hab. n. med. Wojciech Lisik: Niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby u pacjentów z otyłością olbrzymią.
9.10-9.30 Prof. dr hab. Irina Kowalska: Insulinooporność w ujęciu praktycznym
9.30-9.50 Prof. dr hab. Wiesław Tarnowski: Chirurgiczne leczenie cukrzycy t. 2
9.50-10.10 Prof. dr hab. Mariusz Wyleżoł: Stan chirurgii metabolicznej i bariatrycznej w Polsce
10.10-10.30 Prof. dr hab. Maria Górska: Hormonalne następstwa operacji bariatrycznych
10.30-11.00 Dyskusja

2. Przerwa na kawę - godz. 11.00 – 11.30

3. Sesja zabiegowa – posiedzenie TChP - godz. 11.30 – 13.30
Moderatorzy: Prof. dr hab. Edward Stanowski, Prof. dr hab. Mariusz Wyleżoł
11.30-11.45 Dr. n. med. Eugeniusz Wróblewski: Zabiegi endoskopowe w leczeniu otyłości
11.45-12.00 Prof. dr hab. Mariusz Wyleżoł: Gastric banding - how I do it? Ideal candidate for surgery.
12.00-12.15 Prof. Almantas Maleckas (Kowno, Litwa): Gastric by-pass - how I do it? Ideal candidate for surgery.
12.15-12.30 Dr Thanos Kakoulidis (Sztokholm, Szwecja): Sleeve gastrectomy - how I do it? Ideal candidate for surgery.
12.30-12.45 Dr Daniel Krawczykowski (Metz, Francja): Bilio-pancreatic diversion / duodenal switch – how I do it? Ideal candidate for surgery.
12.45-13.00 Dr n. med. Tomasz Lewandowski: Mini gastric by-pass – jak to robię. Idealny kandydat do operacji.
13.00-13.30 Dyskusja

4. Przerwa obiadowa - godz. 13.30 – 14.30

5. Zaawansowana bariatria – jak leczyć otyłość w XXI wieku? - godz. 14.30 – 17.00
Moderatorzy: Prof. dr hab. Krzysztof Paśnik, Prof. Almantas Maleckas
14.30-14.40 Dr med. Maciej Michalik: Operacje bez widocznych blizn (NOTES, SILS) w chirurgii bariatrycznej – zasadność, zalety i wady
14.40-15.00 Prof. Almantas Maleckas (Kowno, Litwa): Podejście do chorych z BMI > 50 - Approach to superobese patients
15.00-15.20 Dr Thanos Kakoulidis (Sztokholm, Szwecja): Własne doświadczenia z rękawowym wycięciem żołądka u chorych z otyłością I stopnia (BMI 30-35) - Own experience with sleeve gastrectomy in patients with stage I obesity (BMI 30-35 kg/m2)
15.20-15.40 Dr hab. Andrzej Budzyński: Pułapki i powikłania w chirurgii bariatrycznej – prezentacja multimedialna.
15.40-16.00 Prof. Aniceto Baltasar (Alcoy, Hiszpania): Rady techniczne eksperta w chirurgii bariatrycznej – Tips and tricks of the expert in bariatric surgery
16.00-16.20 Dr Daniel Krawczykowski (Metz, Francja): Operacje rewizyjne w chirurgii bariatrycznej - Re-do bariatric surgery (20 minut)
16.20-16.40 Prof. dr hab. Krzysztof Paśnik: Wybór metody operacyjnej.
16.40-17.00 Dyskusja

6. Podsumowanie sympozjum godz. 17.00
Prof. dr hab. Jacek Dadan

7. Walne Zebranie Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich – godz. 17.15

8. Uroczysta kolacja – godz. 20.00

Sobota 14.05.2011 – Śniadanie, wyjazd uczestników


2012-05-12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe tren...
2011-02-03
III Międzynarodowa Konferencja „Ch...
2010-05-10
2010-05-20 III Międzynarodowe Sympozjum ...
2009-03-20
Zarząd Białostockiego Oddziału Towarzyst...
2009-03-03
Zarząd Białostockiego Oddziału Towarzyst...
2009-02-09
Zebranie Oddziału Białostockiego TChP w ...

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com