2009/03/20

Zarząd Białostockiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich
serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawczo - wyborcze, które odbędzie się
w piątek, 17 kwietnia 2009. o godz. 1100 (I termin), o godz. 1115 (II termin) w sali wykładowej Hotelu Gołębiewski - parter.


PROGRAM ZEBRANIA

1. Otwarcie zebrania – dr hab. Jacek Dadan.
2. Wybór prowadzącego zebranie oraz protokolanta.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Wnioskowej.
4. Sprawozdanie Przewodniczącego z działalności Białostockiego Oddziału
TCHP w kadencji 2007-2009.
5. Sprawozdanie finansowe Skarbnika Oddziału.
6. Sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.
8. Wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
9. Wybory:
A. Przewodniczącego Oddziału, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
Oddziału.
B. Delegata do Zarządu Głównego TChP.
C. Kandydata do Głównej Komisji Rewizyjnej i kandydata do Sądu Koleżeńskiego
D. Dwóch kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, jednego do Komisji Mandatowej
oraz kandydata do Komisji Wniosków i Uchwał na Walnym Zebraniu TChP
we Wrocławiu.
10. Wolne wnioski.
11. Ogłoszenie wyników wyborów.


Członków Zarządu Oddziału uprzejmie zapraszam na zebranie
o godz. 1000 w sali wykładowej Hotelu Gołębiewski na parterze.


Prosimy o opłacenie bieżących i zaległych składek członkowskich.
Przypominamy o prenumeracie „Polskiego Przeglądu Chirurgicznego”.




2012-05-12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe tren...
2011-02-03
III Międzynarodowa Konferencja „Ch...
2010-05-10
2010-05-20 III Międzynarodowe Sympozjum ...
2009-03-20
Zarząd Białostockiego Oddziału Towarzyst...
2009-03-03
Zarząd Białostockiego Oddziału Towarzyst...
2009-02-09
Zebranie Oddziału Białostockiego TChP w ...

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com