2010/05/10

2010-05-20 III Międzynarodowe Sympozjum Postępy w Chirurgii
„Postępy w chirurgii metabolicznej” 5- lecie chirurgii bariatrycznej na Podlasiu

Organizator: I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Prof. dr hab. n. med. Jacek Dadan

Data Sympozjum: 20-22 maja 2010r.

Miejsce Sympozjum: Hotel Gołębiewski
ul. Pałacowa 7, Białystok

Tematyka:
1. Otyłość - epidemia XXI wieku -problem interdyscyplinarny
2. Patofizjologia otyłości
3. Otyłość jako choroba - od wczesnej prewencji do powikłań metabolicznych
4. Postępy w leczeniu zachowawczym otyłości
5. Postępy w leczeniu zabiegowym otyłości
6. Varia

2012-05-12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe tren...
2011-02-03
III Międzynarodowa Konferencja „Ch...
2010-05-10
2010-05-20 III Międzynarodowe Sympozjum ...
2009-03-20
Zarząd Białostockiego Oddziału Towarzyst...
2009-03-03
Zarząd Białostockiego Oddziału Towarzyst...
2009-02-09
Zebranie Oddziału Białostockiego TChP w ...

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com