Wielkim wydarzeniem dla Akademii Medycznej było otwarcie w 1962 r. Państwowego Szpitala Klinicznego, do którego jako pierwsza przeniosła się I Klinika Chirurgiczna.


W tym samym roku dr F. Oleński uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Na bazie 90 łóżek zorganizował on oddziały: chirurgii ogólnej, urazowo-ortopedycznej i urologii. Wzrosła ilość asystentów, poprawiło się wyposażenie Kliniki oraz warunki pracy dydaktycznej i leczniczej. Prof. Oleński został Prorektorem ds. Klinicznych i był wieloletnim konsultantem wojewódzkim w zakresie chirurgii. Oprócz Kliniki stworzył na Białostocczyźnie podstawy kształcenia podyplomowego w chirurgii, zorganizował Białostocki Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich i był oddanym opiekunem terenowych oddziałów chirurgicznych. Pracował niezwykle intensywnie aż do śmierci w 1964 r.

W roku 1965 kierownikiem Kliniki został, przybyły z Akademii Medycznej w Łodzi, doc. dr hab. Stanisław Adamski, uczeń prof. J. Rutkowskiego. Na bazie Kliniki stworzył on oddział chirurgii klatki piersiowej, serca i naczyń i rozwinął zakres operacji w tych dziedzinach. Zorganizował też pierwszą w PSK Pracownię Chirurgii Doświadczalnej. Eksperymenty na zwierzętach umożliwiły zwiększenie ilości publikacji naukowych, doktoratów i uzyskanie habilitacji.

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com