W 1970 r., wraz z powołaniem Instytutu Chirurgii, Klinika została przemianowana na Klinikę Chirurgii Ogólnej, z ilością łóżek zmniejszoną do 64.

Kierownikiem jej został doc. dr hab. Antoni Tołłoczko, absolwent Uniwersytetu im. Stefana Batorego, jeden z wybitniejszych powojennych organizatorów białostockiej służby zdrowia, budowniczy i pierwszy dyrektor Państwowego Szpitala Klinicznego. Stosownie do organizacji Instytutu, w Klinice pozostał oddział chirurgii ogólnej oraz oddział ortopedyczno - urazowy.

Doc. Tołłoczko prowadził niezwykle intensywną działalność dydaktyczną i leczniczą oraz angażował się w pracy naukowej. Był promotorem rozpraw doktorskich i opiekunem przewodu habilitacyjnego. Zmarł po ciężkiej chorobie w 1975 r.

W roku 1976 na stanowisko kierownika Kliniki powołany został ówczesny docent, obecnie profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk medycznych Zbigniew Puchalski, uczeń prof. Oleńskiego i doc. Tołłoczki. W tym samym roku bazę Kliniki zmniejszono do 40 łóżek, gdyż w części pomieszczeń została zorganizowana Klinika Ortopedii. W 1999 roku w związku z reformą służby zdrowia w Polsce i powstaniem Kas Chorych, Klinikę przemianowano na

I Klinikę Chirurgii Ogólnej. Wskutek reorganizacji i restrukturyzacji Szpitala Klinicznego liczbę łóżek etatowych zmniejszono do 35. W 2003 roku nadano Klinice obecną nazwę I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku.

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com