Z długoterminowych staży i stypendiów w ośrodkach zagranicznych skorzystało 8 pracowników naszej Kliniki, a przeprowadzone tam badania zaowocowały opublikowaniem 17 wspólnych prac oraz przygotowaniem rozprawy doktorskiej i habilitacji.

Do chwili obecnej stopnie doktora nauk medycznych uzyskało 23 asystentów Kliniki, a 7 - stopnie doktora habilitowanego. Cztery osoby uzyskały tytuł profesora nauk medycznych. Ponadto prof. Z. Puchalski był opiekunem 7 przewodów habilitacyjnych i promotorem 13 doktoratów lekarzy spoza Kliniki, zaś prof. Ładny promotorem 8 przewodów doktorskich. Klinika jest otwarta do współpracy dla dalszych kandydatów pragnących zdobyć stopnie doktorskie.


Zespół Kliniki bierze aktywny udział w organizowaniu zjazdów naukowych. Już w 1959 r. współdziałał w przeprowadzeniu Zjazdu Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego w Białymstoku. W roku 1969 Klinika samodzielnie zorganizowała XIII Zjazd Torakochirurgiczny Towarzystwa Chirurgów Polskich, z udziałem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i gości zagranicznych.

W 1981 r. byliśmy współorganizatorami II Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. W roku 1984 zostało zorganizowane przez naszą Klinikę II Sympozjum Sekcji Chirurgii Endokrynologicznej Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego w Białymstoku, a w 1988 r. Sympozjum Naukowe "Pancreas 88" w Białowieży. Przy współudziale organizacyjnym Kliniki w 1992 r. odbył się 60 Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w Białymstoku. W roku 1994 zespół Kliniki zorganizował w naszej uczelni III Sympozjum "Polsko-Czeskich Dni Chirurgicznych".

Dwukrotnie (1995 i 2003) byliśmy gospodarzami Sympozjum "Japan - Poland Society for Exchange in Surgery", a w roku 1996 zorganizowaliśmy V Sympozjum Sekcji Viscero-Syntezy Towarzystwa Chirurgów Polskich w Mikołajkach, w 1999 roku Sympozjum Polsko-Białoruskie Dni Chirurgiczne. Obecnie, wraz z chirurgicznym środowiskiem makroregionu, Klinika organizuje w Białymstoku w 2005 r. 62 Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich.

więcej...

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com