W pierwszych latach działalności Kliniki na bazie innego szpitala, przy bardzo dużych brakach lokalowych i wyposażenia, nie było warunków sprzyjających pracy naukowej. Mimo to od początku zostały podjęte próby badań naukowych na miarę istniejących możliwości. Były to zwykle opracowania kliniczne dotyczące trudności diagnostycznych i leczenia chorych, powikłań pooperacyjnych, zakażeń chirurgicznych, itp. Wyniki tych prac były przedstawiane na posiedzeniach Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, a następnie na zjazdach ogólnokrajowych. Zaczęły się też pojawiać publikacje, jako wynik współpracy z innymi jednostkami Akademii.
W pierwszych 5 latach działalności Kliniki wydano drukiem tylko 6 prac, lecz w ciągu następnego pięciolecia ich ilość potroiła się. W 1959 r. Klinika była współorganizatorem ogólnopolskiego zjazdu mikrobiologów.

Ewidentny wzrost publikacji nastąpił w latach 1965-68, już w nowej siedzibie Kliniki - w Państwowym Szpitalu Klinicznym. W okresie tym ogłoszono 54 prace i przedstawiono 14 doniesień zjazdowych. W 1969 r. zespół Kliniki pod kierunkiem prof. Adamskiego zorganizował XIII Zjazd Torakochirurgiczny, na którym przedstawiono 27 referatów dotyczących

głównie chorób klatki piersiowej oraz prezentacji szeregu urządzeń, skonstruowanych w uczelnianym ośrodku techniki medycznej, do monitorowania stanu chorych podczas operacji.

Do 1970 r. 7 asystentów Kliniki uzyskało stopnie doktora nauk medycznych i jeden stopień doktora habilitowanego.
Szczególnie dynamiczny rozwój Kliniki Chirurgii Ogólnej nastąpił po roku 1976. Pod kierownictwem prof. Puchalskiego ustabilizował się skład zespołu pracowników, wykrystalizowały się zainteresowania naukowe i główne kierunki prac badawczych. Należą do nich: wstrząs krwotoczny i endotoksyczny, patologia gruczołu tarczowego i trzustki, chirurgia nadnerczy i przytarczyc, patofizjologia i chirurgiczne leczenie choroby wrzodowej, raka żołądka i jelit, patologia wątroby i dróg żółciowych, chirurgia laparoskopowa i inne nowe techniki chirurgiczne. Profesor Ładny jest kontynuatorem tych kierunków badawczych, jednocześnie uzupełniając je o problematykę medycyny ratunkowej (w 2004 roku odbyła się obrona pracy doktorskiej, pierwszej z zakresu tej specjalności w Uczelni) oraz zdrowia publicznego.

więcej...

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com