Wobec niedostatecznego własnego zaplecza laboratoryjnego i aparaturowego nawiązano współpracę z klinikami Gastroenterologii i Endokrynologii oraz z zakładami Radiologii, Anatomii Patologicznej i Biochemii, z Instytutem Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Medycyny Nuklearnej i innymi jednostkami Uczelni.


Badania doświadczalnego wstrząsu endotoksycznego dotyczą zmian w nerkach, nadnerczach, wątrobie i płucach oraz wpływu niektórych leków na przebieg wstrząsu. W nadczynności tarczycy wykryto występowanie zaburzeń aktywności hormonów nadnerczowych, gospodarki lipidowej, aktywności prostaglandynopodobnej oraz hemostazy, które mogą wymagać specjalnego postępowania przy operacjach wola.

W przewlekłym zapaleniu trzustki ustalone zostały charakter zmian i rola kolagenu w powstawaniu zwłóknienia narządu z możliwością dysplazji i zezłośliwienia. W badaniach czynności żołądka wykazano wzrost aktywności proteolitycznej w chorobie wrzodowej i przydatność częściowej resekcji żołądka z pozostawieniem odźwiernika w chirurgicznym leczeniu tej choroby. Ponadto stwierdzono postępujące obniżanie się aktywności proteolizy żołądkowej w kamicy żółciowej, przewlekłym zapaleniu i raku trzustki, co uzasadnia wczesne leczenie operacyjne tych schorzeń.

Klinika utrzymuje kontakty naukowe z ośrodkami zagranicznymi, w szczególności z Instytutem "Mario Negri" w Bergamo i Mediolanie (Włochy), którego Dyrektor prof. S. Garattini jest doktorem h.c. naszej Akademii. Współpracujemy też z Kliniką Chirurgiczną Uniwersytetu w Bergen (Norwegia). Kierownik tej Kliniki, prof. K. Svanes, przebywał w Białymstoku w l984 r. Trwa wieloletnia wymiana naukowa z Kliniką Chirurgii Instytutu Medycznego w Kownie (Litwa), którego Kierownik, prof. V. Zykas, gościł u nas kilkakrotnie oraz Uniwersytetem Medycznym w Grodnie. Rektor tego Uniwersytetu - prof. P.W. Garelik kilkakrotnie gościł w Białymstoku. Odbyło się kilka Sympozjów pod nazwą Polsko-Białoruskie Dni Chirurgiczne w Białymstoku i Grodnie.

więcej...

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com