W momencie powołania Klinika liczyła łącznie 215 miejsc. Leczono w niej chorych we wszystkich podstawowych dziedzinach chirurgicznych, a więc w zakresie chirurgii ogólnej i gastroenterologicznej, urazowo-ortopedycznej, torakochirurgii, urologii i chirurgii dziecięcej. Po utworzeniu w 1954 r. II Kliniki Chirurgicznej ilość łóżek zmniejszyła się o połowę. Po roku 1970 na tej samej bazie zorganizowano dalsze jednostki, a mianowicie kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej, Ortopedii, Urologii, a później Klinikę Chirurgii Naczyń i Transplantacji. Spowodowało to ograniczenie ilości miejsc w naszej Klinice do 40. Obecnie przyjmowanie chorych w Państwowym Szpitalu Klinicznym odbywa się stosownie do specjalności każdej z klinik.


W zakresie nowoczesnego rozpoznawania chorób chirurgicznych Klinika Chirurgii Ogólnej ściśle współpracuje z Instytutem Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładem Medycyny Nuklearnej, Kliniką Endokrynologii i Pracownią Endoskopową przy Klinice Gastroenterologii, Zakładem Radiologii i jego Pracowniami Ultrasonografu, Tomografii Komputerowej i Rezonansu Magnetycznego oraz Zakładem Anatomii Patologicznej. Wykonywane badania wszędzie prowadzone są na wysokim poziomie. Umożliwia to dokładną i wczesną diagnostykę, co ma szczególne znaczenie w chorobach nowotworowych.


Głównym polem działania Kliniki Chirurgii Ogólnej jest operacyjne leczenie chorób tarczycy i innych gruczołów dokrewnych oraz schorzeń przewodu pokarmowego. Od 1976 r. w miarę wzrostu wiedzy i doświadczenia zespołu Kliniki, nabywanego w kraju i na stażach w ośrodkach zagranicznych, a także wzbogacania dotychczasowego wyposażenia w nowoczesną aparaturę, jak nóż laserowy, nóż ultrasonograficzny Cusa, aparatura do operacji staplerowych, laparoskopowych oraz aparatura monitorująca, rozszerzył się zakres zabiegów, zwłaszcza radykalnych operacji resekcyjnych w obrębie żołądka, jelit, trzustki i wątroby. W Klinice wykonuje się obecnie ponad 1200 operacji rocznie.

  więcej...
2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com