Od chwili swego powstania Klinika prowadzi nauczanie studentów Uniwersytetu Medycznego oraz kształcenie podyplomowe lekarzy. Nauczanie studentów obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria z chirurgii dla IV i V roku Wydziału Lekarskiego, III i IV roku Oddziału Stomatologii i V roku Wydziału Farmacji a także kilku lat studiów na Wydziale Pielęgniarstwa i Zdrowia Publicznego. Klinika jest koordynatorem całości zajęć z chirurgii dla studentów stomatologii i farmacji. Zajęcia kliniczne wzbogacane są stosowaniem metod audiowizualnych.


Dla upraktycznienia ćwiczeń studenci biorą udział w obchodach lekarskich, z badaniem chorych i wydawaniem zleceń, uczestniczą w demonstracjach przypadków i konsultacjach, zabiegach chirurgicznych i kontroli w Poradni Przyklinicznej chorych uprzednio operowanych w Klinice.

W okresie wakacji Klinika prowadzi praktyki dla studentów wszystkich lat studiów. W Klinice odbywają również praktyki wakacyjne studenci zagraniczni.

Kształcenie podyplomowe dotyczy przede wszystkim lekarzy specjalizujących się w zakresie chirurgii. Prof. Puchalski jest konsultantem wojewódzkim w
dziedzinie chirurgii ogólnej, zaś prof. Ładny w dziedzinie medycyny ratunkowej. Wszyscy pragnący zdobyć specjalizację I i II stopnia zobowiązani są do odbycia stażu szkoleniowego w Klinice.
Poprzez bezpośredni udział w pracy Kliniki zapoznają się z nowoczesnymi metodami diagnostyki, postępowania chirurgicznego i leczenia pooperacyjnego. W czasie szkolenia sprawdzane są wiadomości teoretyczne i umiejętności praktyczne.
więcej...

2012/05/12
VI Międzynarodowa Konferencja "Nowe trendy w chirurgii endokrynologicznej i bariatrycznej".
więcej...
2011/02/03
III Międzynarodowa Konferencja „Chirurgia Metaboliczna” Program Konferencji Środa-
więcej...
VII
Międzynarodowa
Konferencja
Jak uniknąć zdarzeń niepożądanych
w chirurgii endokrynologicznej?
o klinice   |    dzialalność   |    informacje   |    personel   |    kontakt   |    administracja
© 2005 Solution-4u.com